Van der Wal Fotografie wil graag betrokken zijn bij de plaatselijke gemeenschap. Onder andere via sponsoring ondersteunen wij lokale verenigingen, stichtingen en organisaties. Op het gebied van cultuur en maatschappij leveren wij graag een (kleine) bijdrage. Wij sponsoren activiteiten, evenementen en projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken zonder commerciële doelen. Ook ondersteunen we van harte organisatie’s die zich inzetten voor de cultuur historische waarde van onze regio. Te denken valt aan diverse Molenstichtingen die de Alblasserwaard rijk is.

Van der Wal Fotografie is een kleine organisatie en kan dus niet aan elk verzoek om sponsoring voldoen. Daarom maken we aan het eind van het jaar een nieuwe lijst met doelen en organisatie’s die we willen gaan ondersteunen.

Naast sponsoring proberen we onze impact op het milieu te minimaliseren. Ons kantoor is volledig gasloos, de transportbewegingen zijn of elektrisch of vinden per fiets plaats. Onze stroom die we gebruiken wekken we zelf op met onze zonnepanelen, en onze elektrische auto laden we ook op met eigen middelen.

Onderstaande organisatie’s en instellingen ondersteunen wij voor langere tijd.

Molenstichting SIMAV.
Stichting HVC
Stichting vrienden van Korenmolen de Regt
Verenging Molenvrienden Rottemerengebied
PKV SGP Molenwaard
PKV SGP Alblasserdam
Historische Vereniging West-Alblasserwaard